Microbus

 รายละเอียด
รถบัสมาตรฐานขนาดกลาง ขนาด18ที่นั่ง สะดวกสบายสำหรับการเดินทางในญี่ปุ่นของท่าน คนขับสุภาพ บริการดี

รถมินิบัส
อัตโนมัติ
18
2
18

 อัตราค่าบริการ
รายการ ราคาเริ่มต้น
(เยน)
ราคาต่อ 1 วัน (12ชั่วโมง) 145,000

 อัตรานี้รวม
- คนขับรถคนไทย
- น้ำมัน
- ทางด่วน
- ที่จอดรถ
- อาหารและที่พักคนขับรถ

 อัตรานี้ไม่รวม
- ทิปคนขับรถ (ตามความพึงพอใจของลูกค้า)

 หมายเหตุ
- ให้บริการ 12 ชั่วโมง / วัน นับจากเวลานัดหมาย และไม่เกิน เวลา 21.00 น. เนื่องจากกฎหมายกำหนด

ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน