เที่ยวสุโขทัย ทริปส่วนตัวไม่จอยกรุ๊ป 3วัน 2คืน

เที่ยวสุโขทัย ทริปส่วนตัวไม่จอยกรุ๊ป 3วัน 2คืน

เที่ยวสุโขทัย ทริปส่วนตัวไม่จอยกรุ๊ป


เที่ยวสุโขทัย ทริปส่วนตัวไม่จอยกรุ๊ป 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0137
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท/ท่าน


สุโขทัย 3วัน 2คืน สแตนดาร์ด

2 ท่านขึ้นไป
8,999 บาท
4 ท่านขึ้นไป
6,999 บาท
6 ท่านขึ้นไป
5,999 บาท

2 ท่านขึ้นไป
9,799 บาท
4 ท่านขึ้นไป
7,799 บาท
6 ท่านขึ้นไป
6,799 บาท

2 ท่านขึ้นไป
9,799 บาท
4 ท่านขึ้นไป
7,799 บาท
6 ท่านขึ้นไป
6,799 บาท

2 ท่านขึ้นไป
9,799 บาท
4 ท่านขึ้นไป
7,799 บาท
6 ท่านขึ้นไป
6,799 บาท

2 ท่านขึ้นไป
13,599 บาท
4 ท่านขึ้นไป
11,799 บาท
6 ท่านขึ้นไป
8,999 บาท
รายการ 2 ท่านขึ้นไป4 ท่านขึ้นไป6 ท่านขึ้นไปสถานะ
  สุโขทัย 3วัน 2คืน สแตนดาร์ด 8,999 6,999 5,999
  สุโขทัย 4วัน 3คืน สแตนดาร์ด 9,799 7,799 6,799
  สุโขทัย-อุตรดิตถ์ 4วัน 3คืน สแตนดาร์ด 9,799 7,799 6,799
  สุโขทัย-ตาก 4วัน 3คืน สแตนดาร์ด 9,799 7,799 6,799
  สุโขทัย-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก 5วัน 4คืน สแตนดาร์ด 13,599 11,799 8,999

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถฮุนไดH1หรือเทียบเท่านําเที่ยวพร้อมน้ํามันรวมคนขับพาเที่ยวตามแพคเกจ,โรงแรมที่พัก,อาหารเช้า,ค่าเข้าอุทยาน และพิพิฒพันธ์
 • ค่าประกันอุบัตติเหตุ1,000,000บาท/ท่าน


 อัตรานี้ไม่รวม

 • อาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 100 บาท/คน/ทริป

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน


ไทย

ทัวร์จันทบุรี กินปู ดูเหยี่ยว ขิมผลไม้ในสวน ชิววิวนางพญา 4วัน 3 คืน   30
รหัสทัวร์ :: PKG_0129

ทัวร์จันทบุรี กินปู ดูเหยี่ยว ขิมผลไม้ในสวน ชิววิวนางพญา 4วัน 3 คืน


จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
จองได้แล้ววันนี้

05 พ.ค. 65 - 31 ก.ค. 65

ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท/ท่าน