ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ พอร์ตสตีเฟ่นส์ 5วัน 3คืน บิน(QF)

2,502
SAVE 1,500.-
3% OFF
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ พอร์ตสตีเฟ่นส์ 5วัน 3คืน บิน(QF)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

การเดินทางและ สิ่งอำนวยความสะดวก

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ออสเตรเลีย เดินทางสู่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนำท่านล่องเรือสำราญชมความงามของอ่าวซิดนีย์ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโกสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์เข้าชมสัตว์พื้นเมืองKoalaParkSancturyชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารักป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเองอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ชมเขาสามอนงค์(THREESISTERS)ต้นกำเนิดตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นตื่นเต้นสุดระทึกใจกับการนั่งรถ4WDตะลุยเนินทรายและสนุกสนานกับการเล่นแซนดูนบอร์ดที่PortStephensแล้วล่องเรือสำราญMoonshadowCruiseชมปลาโลมาแสนน่ารักซิดนีย์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดังQueenVictoriaBuildingและครีมบำรุงผิวจากห้างDavidJonesหรือจะซื้อสินค้าในย่านไชน่าทาวน์


สายการบิน

สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Qantas Airways QF024 (18.10 น.-06.20 น.) QF023 (09.50 น.-16.40 น.) สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย

กรุงเทพฯ-ซิดนีย์
เวลา รายการท่องเที่ยว
15.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4ประตูทางเข้าหมายเลข6แถวNเคาน์เตอร์สายการบินแควนตัสแอร์เวย์(QF)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
17.00 น. ออกเดินทางสู่นครซิดนีย์โดยเที่ยวบินที่QF024
ซิดนีย์-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง-ซิดนีย์
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย
  นำท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิดสัตว์ต่างๆสามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่าKATOOMBA
  จากนั้นชมเขาสามอนงค์(THREESISTERSROCK)เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่SCENICWORLDบริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม
  นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า(KATOOMBASCENICRAILWAY)ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง45องศาวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว
  จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขาชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อนจากนั้นขึ้นกระเช้าSCENICCABLEWAYจากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง (ในกรณีที่RAILWAYปิดปรับปรุงก็สามารถนั่งSCENICCABELWAYขึ้นหรือลงหุบเขาแทน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่นณภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองKOALAPARKSANCTUARYเพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอาทิโคอาล่าจิงโจ้วอมแบทให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิดสนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเองสดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่นบนพื้นที่กว่า10เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้นจากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากอาทิเช่นครีมบำรุงผิวหรือของที่ระลึกต่างๆเช่นพวงกุญแจโคอาล่าหรือจิงโจ้
ค่ำ ค่ำรับประทานอาหารค่ำอาหารจีนณภัตตาคาร
ที่พัก SYDNEYTRAVELODGEHOTELหรือเทียบเท่า
ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่นส์นั่งรถ4WD-ตะลุยบนเนินทราย-ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่พอร์ตสตีเฟ่นส์โดยนั่งรถขึ้นไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์ข้ามอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามสู่ย่านนอร์ทซิดนีย์ผ่านเมืองก็อสฟอร์ดและเมือง นิวคาสเซิลก่อนจะถึงทางแยกเข้าสู่พอร์ตสตีเฟ่นส์เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนีย์เดินทางมาพักผ่อนทางทะเลจึงได้รับสมญานามว่า”BlueWaterParadise”จากนั้นนำท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถ4WDตะลุยเนินทรายและการเล่นแซนดูนบอร์ดกระดานลื่นไถลลงจากเนินทรายสูงนับ10เมตรพร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลและเนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดที่เย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือที่อ่าวเนลสัน(NELSONBAY)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
  ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิดให้ท่านได้ชมโลมาที่ว่ายน้ำเวียนวนอยู่ใกล้ๆสนุกสนานตื่นเต้นเมื่อโลมาทักทายด้วยการกระโจนทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับเรือนอกจากนี้ท่านสามารถชมนกนานาชนิดที่บินไปมาในอ่าวนี้
  จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์
ค่ำ ค่ำรับประทานอาหารค่ำอาหารจีนณร้านอาหาร
ที่พัก SYDNEYTRAVELODGEHOTELหรือเทียบเท่า
ซิดนีย์-ชมนครซิดนีย์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านชมนครซิดนีย์โดยผ่านชมหาดบอนไดหาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลมแสงแดด อันสดชื่นที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่นหาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิกปี2000

ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงามแวะที่เดอะแก๊ปจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามนอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
  แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากอาทิเช่นครีมบำรุงผิวหรือของที่ระลึกต่างๆเช่นพวงกุญแจโคอาล่าหรือจิงโจ้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารจีน

นำท่านล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์(OPERAHOUSE)สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลียออกแบบโดยยอร์นอูซองสถาปนิกชาวเดนมาร์กด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง14ปีและองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น มรกดโลกในปีพ.ศ.2550ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ตห้องแสดงละครและห้องภาพยนตร์และร้านอาหารจำนวนมากระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากันทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้นชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์

ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดังQueenVictoriaBuilding(Q.V.B)ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงามเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึกQVBตั้งอยู่ที่บนถนนGeorgeStreetระหว่างถนนMarketกับถนนParkเป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้นมีสินค้าประเภทแฟชั่นอัญมณีของใช้ในบ้านหรือแม้แต่ดอกไม้ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่านCentrePointเพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณร้านอาหารไทย
 ที่พัก  SYDNEYTRAVELODGEHOTELหรือเทียบเท่า
ซิดนีย์ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
06.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธซิดนีย์เพื่อเดินทางกลับ
09.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ QF023
16.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ.....โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง

11 เม.ย. - 15 เม.ย. 63

รหัสทัวร์

AU_QF00015

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

กรุณา Login เพื่อ Booking

Login
-->