ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ พอร์ตสตีเฟ่นส์ บริสเบน โกลด์โคสท์ 6วัน4คืน บิน(TG)

21
SAVE 1,500.-
2% OFF
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ พอร์ตสตีเฟ่นส์ บริสเบน โกลด์โคสท์ 6วัน4คืน บิน(TG)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

การเดินทางและ สิ่งอำนวยความสะดวก

ไปเที่ยวด้วยกันขอเสนอ ทัวร์ออสเตรเลีย เยือนประเทศออสเตรเลียมหานครซิดนีย์เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ล่องเรือสำราญชมความงามของอ่าวซิดนีย์ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ชมเขาสามอนงค์THREESISTERSROCKตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์อันเป็นมรดกตื่นเต้นสุดระทึกใจกับการนั่งรถ4WDตะลุยเนินทรายและสนุกสนานกับการเล่นแซนดูนบอร์ดที่PortStephensแล้วล่องเรือสำราญMoonshadowCruiseชมปลาโลมาแสนน่ารักนำท่านสู่รัฐควีนส์แลนด์รัฐแห่งแสงอาทิตย์อันแสนสดใสของประเทศออสเตรเลียเมืองบริสเบนเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์เดินทางสู่โกลด์โคสท์เมืองสวรรค์แห่งการพักผ่อนของออสเตรเลียที่มีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตาเข้าชมMOVIEWORLDที่ท่านจะได้พบกับตัวแสดงของหนังดังอย่างใกล้ชิดชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบินสนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง


สายการบิน

สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG475 (19.20 น.-07.20 น.) TG474 (14.00 น.-20.20 น.) สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย

กรุงเทพ-ซิดนีย์
เวลา รายการท่องเที่ยว
16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4ประตูหมายเลข2เคาน์เตอร์Dสายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
19.20 น. ออกเดินทางสู่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG475
ซิดนีย์-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-ซิดนีย์ช้อปปิ้ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.20น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  นำท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิดสัตว์ต่างๆสามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชมเขาสามอนงค์(THREESISTERSROCK)เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจินสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่SCENICWORLDบริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุมนำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า(KATOOMBASCENICRAILWAY)ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง45องศาวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียวจากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขาชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อนจากนั้นขึ้นกระเช้าSCENICCABLEWAYจากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง(ในกรณีที่RAILWAYปิดปรับปรุงก็ สามารถนั่งSCENICCABELWAYขึ้นหรือลงหุบเขาแทน)
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่นณภัตตาคาร

เดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดังQueenVictoriaBuilding(Q.V.B)ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงามเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึกQVBตั้งอยู่ที่บนถนนGeorgeStreetระหว่างถนนMarketกับถนนParkเป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้นมีสินค้าประเภทแฟชั่นอัญมณีของใช้ในบ้านหรือแม้แต่ดอกไม้ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่านCentrePointเพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก FOURPOINTBYSHERATONSYDNEY CENTRALHOTELหรือเทียบเท่า
ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่นส์-นั่งรถ4WD-ตะลุยบนเนินทราย-ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่พอร์ตสตีเฟ่นส์โดยนั่งรถขึ้นไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์ข้ามอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามสู่ย่านนอร์ทซิดนีย์ผ่านเมืองก็อสฟอร์ดและเมืองนิวคาสเซิลก่อนจะถึงทางแยกเข้าสู่พอร์ตสตีเฟ่นส์เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนีย์เดินทางมาพักผ่อนทางทะเลจึงได้รับสมญานามว่า BlueWaterParadise จากนั้นนำท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถ4WDตะลุยเนินทรายและการเล่นแซนดูนบอร์ดกระดานลื่นไถลลงจากเนินทรายสูงนับ10เมตรพร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลและเนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดที่เย็น สบายเหมาะแก่การพักผ่อนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือที่อ่าวเนลสัน NELSONBAY
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิดให้ท่านได้ชมโลมาที่ว่ายน้ำเวียนวนอยู่ใกล้ๆสนุกสนานตื่นเต้นเมื่อโลมาทักทายด้วยการกระโจนทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับเรือนอกจากนี้ท่านสามารถชมนกนานาชนิดที่บินไปมาในอ่าวนี้จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคารจีน
 ที่พัก FOURPOINTBYSHERATONSYDNEYCENTRALHOTELหรือเทียบเท่า
ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์(บิน)บริสเบน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
  นำท่านชมนครซิดนีย์โดยผ่านชมหาดบอนไดหาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลมแสงแดด อันสดชื่นที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่นหาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิกปี2000
  ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงามแวะที่เดอะแก๊ปจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ม้านั่งหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามนอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
 เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร
  ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์OPERAHOUSEสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลียออกแบบโดยยอร์นอูซองสถาปนิกชาวเดนมาร์กด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง14ปีและองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกตโลกในปีพ.ศ.2550ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ตห้องแสดงละครและห้องภาพยนตร์และร้านอาหารจำนวนมากระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากันทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้นชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากอาทิเช่นครีมบำรุงผิวหรือของที่ระลึกต่างๆเช่นพวงกุญแจโคอาล่าหรือจิงโจ้
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณร้านอาหารไทย
  จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย์
…….น. เดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองบริสเบนเที่ยวบินที่..
…….น. ถึงเมืองบริสเบนเมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์
 ที่พัก BRISBANEFOURPOINTBYSHERATONHOTELหรือเทียบเท่า
โกลด์โคสท์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน-มูฟวี่เวิลด์
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองโกลด์โคสท์เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว70กิโลเมตรจึงเป็นเมืองที่ชาวออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้โกลด์โคสท์ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักช้อปปิ้งเพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง4ทุ่มทุกวันนำท่านสู่เขตรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน(CurrumbinWildlifeSanctuary)ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าพื้นเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยากซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเนชั่นแนลทรัสต์(NationalTrust)ที่มีนกแก้วตัวเล็กสีสวยจำนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอาทิโคอาล่าจิงโจ้วอมแบทให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิดสนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง
 เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันณห้องอาหารในสวนสัตว์
  นำท่านเดินทางสู่มูฟวี่เวิลด์ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ท่านได้ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศสัมผัสกับตัวละครของโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงนำท่านนั่งรถไฟชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเช่นซุปเปอร์แมนแบทแมนชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่างฯลฯกระทบไหล่ดาราชื่อดังอาทิลูนนี่ทูนส์บั๊กบันนี่กระต่ายแสนกลชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ดล่องแพตามหาบั๊กบันนี่และนั่งรถแบทแมนบุกเมืองGOTHAMหรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้าใจ
- ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถHOLLYWOODSTUNTDRIVER
เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจการแข่งรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ที่มีการขับอย่างผาดโผนทะลุกำแพงและสิ่งกีดขวางพร้อมSPECIALEFFECTสมจริงเป็นการจำลองฉากจริงจากภาพยนตร์HOLLYWOOD
- ห้ามพลาดขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนWARNERBROTHERเช่นบั๊กบันนี่สคูปปี้ดูภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อนและเปียกฝน
- เครื่องเล่นSCOOPYDOOSPOOKYรถไฟเหาะตีลังผาดโผนนำท่านไปยังดินแดนในโลกอากาศพบกับการผจญภัยอันแสนสนุกมันและประทับใจ
- BATWINGเป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงถึง60เมตรโดยนำท่านขึ้นไปชมทิวทัศน์ของMOVIEWORLDก่อนพบความตื่นเต้นและหวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นด้วยความชัน90องศาและสนุกประทับใจ
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดสดๆจากทะเล
ที่พัก GOLDCOASTVOCOHOTELหรือเทียบเท่า
โกลด์โคสท์-บริสเบน-กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินของเมืองบริสเบนเพื่อเดินทางกลับ
14.00 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยการบินไทยเที่ยวบินที่TG474
20.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง

12 เม.ย. - 17 เม.ย. 63

รหัสทัวร์

AU_TG00025

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

กรุณา Login เพื่อ Booking

Login
-->