พบทัวร์ 2 โปรแกรม เกาหลี

พบทัวร์ 2 โปรแกรม

ค้นหาจุดหมายของท่าน

 
 
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
KR_7C00006 : ทัวร์เกาหลี เกาะเจจู เดือนพฤษภาคม 2020 4วัน2คืน บินเจจูแอร์(7C) 8,500 06 พ.ค. - 31 พ.ค. 63
Jeju Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jeju Air 7C2244 (02.25 - 09:20 ) 7C2243 (21:30 - 01.00 ) สุวรรณภูมิ
4วัน 2คืน
3,500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ
จองด่วน
KR_ZE00056 : ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู พฤษภาคม 2563 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE) 11,000 01 พ.ค. - 31 พ.ค. 63
Eastar Jet
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Eastar Jet ZE552 (22:00-23.30 / 02.35-03.05 น. ) ZE551 (21.30 - 01.30 น.) สุวรรณภูมิ
4วัน 2คืน
4,500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ
จองด่วน