พบทัวร์ 1 โปรแกรม เอกวาดอร์

พบทัวร์ 1 โปรแกรม

ค้นหาจุดหมายของท่าน

 
 
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
EC_KL00002 : ทัวร์เอกวาดอร์ Galapagos Nature Trip 11วัน 8คืน บิน(KL) 255,000 26 ธ.ค. - 09 เม.ย. 63
KLM Royal Dutch Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
KLM Royal Dutch Airlines KL876 (12.15 น.-18.30 น.)

KL755 (10.15 น.-16.15 น.)
KL751 (19.55 น.-13.20 น.)

KL0875 (17.15 น.-10.05 น.)
สุวรรณภูมิ
11วัน 8คืน
3,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 25 มื้อ
จองด่วน