พบทัวร์ 1 โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม

พบทัวร์ 1 โปรแกรม

ค้นหาจุดหมายของท่าน

 
 
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
VN_PG00016 : ทัวร์เวียดนาม ญาตราง ดาลัด 4วัน 3คืน บิน(PG) 12,900 08 พ.ย. - 24 เม.ย. 63
Bangkok Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bangkok Airways PG993 (10:20 - 12:05) PG994 (12:55 - 14:40) สุวรรณภูมิ
4วัน 3คืน
800
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน