ทัวรญี่ปุ่น KAMIKOCHI OSAKA SHIRAKAWAGO 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวรญี่ปุ่น KAMIKOCHI OSAKA SHIRAKAWAGO 6วัน 4คืน (XJ)

พักนาโทย่า 2 คืน พักมัตสึโมโตะ 1 คืน พักโอซาก้า 1 คืน นั่งรถไฟสายโรเเมนติก เมืองโบราณมาโทเมะ จูกุ ปราสาทนาโกย่า ทาคายาม่า ถนนซํนมาจิซูจิ สะพานนาคาบาชิ ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ หมู่บ้านโบราณนาราอิ จูกุ อุทยานคามิโคจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ช้อปปิ้งไซบาชิ


ทัวรญี่ปุ่น KAMIKOCHI OSAKA SHIRAKAWAGO 6วัน 4คืน (XJ)
รหัสทัวร์
RJJP_XJ00757
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
29 ม.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
37,919 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติคันไซ
 • วันที่

  2

  สนามบินนานาชาติคันไซ-ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองนาโกย่า
 • วันที่

  3

  เข้าชมปราสาทนาโกย่า-เมืองโบราณมาโกเมะจูกุ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโมโต้-ถ่ายรูปกับปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
 • วันที่

  4

  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองนาโกย่า
 • วันที่

  5

  เมืองเกียวโต-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-เมืองโอซาก้า-Expo City-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ
 • วันที่

  6

  สนามบินนานาชาติคันไซ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

09 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
37,919
เด็กมีเตียง
37,919
พักเดี่ยว
48,819
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,919
เด็กมีเตียง
37,919
พักเดี่ยว
48,819
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,919
เด็กมีเตียง
37,919
พักเดี่ยว
48,819
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,919
เด็กมีเตียง
37,919
พักเดี่ยว
48,819
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 37,919 37,919 - 48,819 - - 34
12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 37,919 37,919 - 48,819 - - 34
15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 37,919 37,919 - 48,819 - - 34
25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 37,919 37,919 - 48,819 - - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน