ทัวร์จีน หยีชาง นอนเมืองเก่าฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาเทียนจื่อซาน 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน หยีชาง นอนเมืองเก่าฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาเทียนจื่อซาน 6วัน 5คืน (QW)

เที่ยวครบทุกไฮไล้ท์ ล่องเรือชมเขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง ลิฟท์แก้วไป่หลงข พิรภัณฑ์ภาพหินทราย เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น


ทัวร์จีน หยีชาง นอนเมืองเก่าฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาเทียนจื่อซาน 6วัน 5คืน (QW)
รหัสทัวร์
MTWCN_QW00011
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ก.พ. 67 - 26 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
alqingdaoairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
23,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองหยีชาง
 • วันที่

  2

  ล่องเรือชมเขื่อนสามผา – บ้านเกิดกวี ชวีหยวน –เมืองจางเจียเจี้ย
 • วันที่

  3

  เมืองจางเจียเจี้ย-ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น-นอนในเมืองเก่าโบราณฝูหรงเจิ้น เต็มอิ่มแสงสี ยามค่ำคืน ออฟชั่นไกด์ขายโปรแกรม เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าขึ้นลง ประตูสวรรค์ บันไดเลื่อนทะลุเขา
 • วันที่

  4

  เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น –จางเจียเจี้ย –พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ขึ้นลิฟท์แก้ว เที่ยวเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) คืนนี้นอนบนเขา ฝั่งหยวนเจียเจี้ย
 • วันที่

  5

  ชมพระอาทิตย์ขึ้น-เขาเทียนจื่อซาน(อวตาร) นั่งกระเช้าลงจากเขา-เมืองจางเจียเจี้ย – เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม ออฟชั่น ทะเลสาบเป่าฟ่งหู – เดินทางกลับเมืองหยีชัง
 • วันที่

  6

  เมืองหยีชัง – เดินทางกลับกรุงเทพ

16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
23,900
เด็กมีเตียง
23,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900
เด็กมีเตียง
23,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900
เด็กมีเตียง
23,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 23,900 23,900 - 6,000 - - 35
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 23,900 23,900 - 6,000 - - 35
26 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67 23,900 23,900 - 6,000 - - 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน