ทัวร์จีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน V.2 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน V.2 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน V.2 6วัน 5คืน เที่ยวเมืองโบราณน้ำตก ชูหรงเจิ้น รวมล่องเรือ เช็คอินตึกมหัศจรรย์ 72 แลนด์มาร์กใหม่จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย ทะเลสาบ เป่าเฟิงหู


ทัวร์จีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน V.2 6วัน 5คืน (VZ)
รหัสทัวร์
GS25CN_VZ00119
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
03 พ.ค. 67 - 27 ก.ย. 67
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
23,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง – จางเจียเจี้ย
 • วันที่

  2

  อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย – เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือข้ามฝั่ง) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น
 • วันที่

  3

  เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมเมืองโบราณยามค่ำคืน
 • วันที่

  4

  เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน – OPTIONชมโชว์นางจิ้งจอกขาว
 • วันที่

  5

  หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูย่า – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ตึกมหัศจรรย์ 72
 • วันที่

  6

  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย –ท่าอากาศยานต้าหยง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
4,500
จอยแลนด์
15,000
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 34
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 35
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 34
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 35
28 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 35
28 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 34
05 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 34
05 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 35
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 24,999 24,999 24,999 6,000 4,500 15,000 35
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 24,999 24,999 24,999 6,000 4,500 15,000 34
02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 35
02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 34
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 35
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 34
30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 35
30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 34
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 34
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 35
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 34
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 35
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 35
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 23,999 23,999 23,999 6,000 4,500 15,000 34
27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 24,999 24,999 24,999 6,000 4,500 15,000 35
27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 24,999 24,999 24,999 6,000 4,500 15,000 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน