ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน (G9)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน (G9)

เที่ยวรัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน เช็คอินจุดไฮไลท์ท่องเที่ยวสำคัญ..เมืองมอสโคว และ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก "พิพิรภัณฑ์เฮอร์มิเทจ" หรือ พระราชวังฤดูหนาว สุดยอดพระราชวังแห่งเมืองเซนต์ปีเตอเบิร์ก "วิหารเซนต์บาซิล" สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียและมีชื่อเสียงระดับโลก พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) ชมความอลังการ มีสมญาว่าเป็น "วังแวร์ซายแห่งรัสเซีย


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน (G9)
รหัสทัวร์
FTRU_G900001
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
20 ก.ค. 67 - 21 พ.ย. 67
เดินทางโดย
alairarabia.jpg
ราคาเริ่มต้น
57,990 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซาร์จาร์ - มอสโคว
 • วันที่

  2

  พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์เบซิล-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว
 • วันที่

  3

  มอสโคว-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยรถไฟ-ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ-โบสถ์หยดเลือดด้านนอก-อิสระช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ OPTION TOUR : ล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำเนวา
 • วันที่

  4

  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังแคทเทอรีน
 • วันที่

  5

  เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-มอสโคว โดยรถไฟ-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัต
 • วันที่

  6

  ตลาดอิสไมโลโว่-สนามบินโดโมเดโดโว,มอสโคว-สนามบินซาร์จาร์
 • วันที่

  7

  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

20 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
59,990
เด็กมีเตียง
59,990
เด็กไม่มีเตียง
59,990
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,990
เด็กมีเตียง
59,990
เด็กไม่มีเตียง
59,990
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,990
เด็กมีเตียง
59,990
เด็กไม่มีเตียง
59,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,990
เด็กมีเตียง
59,990
เด็กไม่มีเตียง
59,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
57,990
เด็กมีเตียง
57,990
เด็กไม่มีเตียง
57,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
57,990
เด็กมีเตียง
57,990
เด็กไม่มีเตียง
57,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
57,990
เด็กมีเตียง
57,990
เด็กไม่มีเตียง
57,990
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
20 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 59,990 59,990 59,990 7,900 10,000 30,000 20
25 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 59,990 59,990 59,990 7,900 10,000 30,000 20
12 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 59,990 59,990 59,990 7,000 10,000 30,000 20
19 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 59,990 59,990 59,990 7,000 10,000 30,000 20
26 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 57,990 57,990 57,990 7,000 10,000 30,000 20
07 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 57,990 57,990 57,990 7,000 10,000 30,000 20
21 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 57,990 57,990 57,990 7,000 10,000 30,000 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน