ทัวร์ญี่ปุ่น เรียล เรียล โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น เรียล เรียล โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย 6วัน 4คืน (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น เรียล เรียล โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย 6วัน 4คืน วัดโทไดจิ สวนกวางนารา ศาลเจ้าอิเสะ ตรอกโอคาเงะ โยโกโช หุบเขาโครังเค สวรโอบาระฟุเรไอ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองฮิดะฟุรุคาว่า ถนนซันมาจิซูจิ อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ ปราสาทกิฟุ วัดคิโยมิสึ ย่านฮิกาชิยาม่า ช้อปปิ้งซินไชบาชิ ย่านโดทงโบริ ย่านซากาเอะ


ทัวร์ญี่ปุ่น เรียล เรียล โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย 6วัน 4คืน (XJ)
รหัสทัวร์
RJJP_XJ00855
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
07 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
37,919 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติคันไซ
 • วันที่

  2

  เมืองนารา-วัดโทไดจิ-สวนกวางนารา-เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะ-ย่านเมืองเก่าโอฮาไรมาจิ-ตรอกโอคาเงะ โยโกโช-เมืองนาโกย่า-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว นาบานะ โนะ ซาโตะ
 • วันที่

  3

  เมืองโทโยะตะ-หุบเขาโครังเค-ชมชิกิซากุระ ณ สวนโอบาระฟุเรไอ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองฮิดะ ฟุรุคาวะ-เมืองทาคายาม่า
 • วันที่

  4

  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะ โคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองกิฟุ-ปราสาทกิฟุ-สวนสาธารณะกิฟุ-เมืองเกียวโต
 • วันที่

  5

  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ-สนามบินนานาชาติคันไซ
 • วันที่

  6

  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

07 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
37,919
เด็กมีเตียง
37,919
เด็กไม่มีเตียง
37,919
พักเดี่ยว
10,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,919
เด็กมีเตียง
39,919
เด็กไม่มีเตียง
39,919
พักเดี่ยว
10,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,919
เด็กมีเตียง
39,919
เด็กไม่มีเตียง
39,919
พักเดี่ยว
10,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,919
เด็กมีเตียง
41,919
เด็กไม่มีเตียง
41,919
พักเดี่ยว
10,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,919
เด็กมีเตียง
41,919
เด็กไม่มีเตียง
41,919
พักเดี่ยว
10,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,919
เด็กมีเตียง
41,919
เด็กไม่มีเตียง
41,919
พักเดี่ยว
10,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
07 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 37,919 37,919 37,919 10,900 8,900 - 34
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 39,919 39,919 39,919 10,900 8,900 - 34
14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 39,919 39,919 39,919 10,900 8,900 - 34
21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 41,919 41,919 41,919 10,900 8,900 - 34
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 41,919 41,919 41,919 10,900 8,900 - 34
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 41,919 41,919 41,919 10,900 8,900 - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน