เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sag7569v

Travel License : 11/04649

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง มูดั่งใจ ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง มูดั่งใจ ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง มูดั่งใจ ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน (EK)

เที่ยวฮ่องกง มูดั่งใจ ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลทุกด้าน 1.วัดหมั่นโหม่ 2.ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์ 3.เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ 4.วัดแชกงหมิว 5.วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา 6.วัดเจ้าแม่ทับทิม 7.วัดนางชีฉีหลิน 8.วัดหวังต้าเซียน 9.ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่

รหัสทัวร์

GOHK_EK00132

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

05 ก.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

19,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

19,900฿

05-07

19,900฿

12-14

20,900฿

19-21

20,900฿

26-28

ส.ค. 67

19,900฿

02-04

19,900฿

09-11

19,900฿

16-18

19,900฿

23-25

19,900฿

30-01ก.ย.

ก.ย. 67

19,900฿

20-22

ต.ค. 67

19,900฿

06-08

19,900฿

10-12

20,900฿

13-15

19,990฿

14-16

19,990฿

20-22

19,990฿

22-24

19,990฿

26-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

20,900

20,900

20,900

6,500

6,000

16,990

21

02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

6,500

6,000

15,990

21

09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

6,500

6,000

15,990

21

16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

6,500

6,000

15,990

21

23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

6,500

6,000

15,990

21

30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

19,900

19,900

19,900

6,500

6,000

15,990

21

20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

19,900

19,900

19,900

6,500

6,000

15,990

21

06 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

19,900

19,900

19,900

6,500

6,000

15,990

21

10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

19,900

19,900

19,900

6,500

6,000

15,990

21

13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

20,900

20,900

20,900

6,500

6,000

16,990

21

14 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

19,990

19,990

19,990

6,500

6,000

15,990

21

20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

19,990

19,990

19,990

6,500

6,000

15,990

21

22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

19,990

19,990

19,990

6,500

6,000

15,990

21

26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

19,990

19,990

19,990

6,500

6,000

15,990

21

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง

Day : 2

หาดรีพัสล์เบย์ – วัดหมั่นโหม่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหยวนหยวน – วัดเจ้าแม่ทับทิม– Symphony of Lights

Day : 3

วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – วัดนางชีฉีหลิน – กระเช้านองปิง 360 – พระใหญ่เกาะลันเตา – ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก

0661477636

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะมอลล์บางแค

2422095073

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง