เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sag7569v

Travel License : 11/04649

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน บินตรงกุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน บินตรงกุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน บินตรงกุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน บินตรงกุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน 5คืน นาขั้นบันได (รวมกระเช้า) ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง เมืองโบราณต้าชวี่ เขาหลูยี่ สวนเจ็ดดาว ซมสวนจือโจว พาอูฐ เขางวงช้าง ถ้ำเลุ่ยอ้อ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

รหัสทัวร์

WTCN_VZ00188

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

29 มิ.ย. 67 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

25,600บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

25,600฿

13-18

25,600฿

20-25

25,600฿

27-01ส.ค.

ส.ค. 67

25,600฿

10-15

25,600฿

17-22

ก.ย. 67

26,600฿

14-19

26,600฿

28-03ต.ค.

ต.ค. 67

26,600฿

12-17

26,600฿

19-24

26,600฿

26-31

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

25,600

-

-

4,000

-

-

20

27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

25,600

-

-

4,000

-

-

20

10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

25,600

-

-

4,000

-

-

20

17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

25,600

-

-

4,000

-

-

20

14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

26,600

-

-

4,000

-

-

20

28 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

26,600

-

-

4,000

-

-

20

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

26,600

-

-

4,000

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

26,600

-

-

4,000

-

-

20

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

26,600

-

-

4,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กุ้ยหลิน

Day : 2

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันได (รวมกระเช้าไป-กลับ )-หยางซั่ว -โชว์กลางน้ำหลิวซานเจีย

Day : 3

หยางซั่ว-เขาหยูยี่(นั่งกระเช้าขึ้น-ลง)-ล่องแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

Day : 4

หยางซั่ว-เมืองโบราณต้าชวี่-ชมสวนจื่อโจว –กุ้ยหลิน - โชว์ดรีมไลหลีเจียง

Day : 5

กุ้ยหลิน - สวนเจ็ดดาว-เขาอูฐ-วัดซีเสีย-เขางวงช้าง

Day : 6

ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ช็อปปิ้งตลาดใต้ดิน - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก

0661477636

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะมอลล์บางแค

2422095073

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง

โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน