เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sag7569v

Travel License : 11/04649

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ภูเขาสี่ดรุณี การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน นั่งรถไฟความเร็วสูง 7วัน 6คืน (SL)

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ภูเขาสี่ดรุณี การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน นั่งรถไฟความเร็วสูง 7วัน 6คืน (SL)

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ภูเขาสี่ดรุณี การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน นั่งรถไฟความเร็วสูง 7วัน 6คืน (SL)

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว ภูเขาสี่ดรุณี การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน นั่งรถไฟความเร็วสูง 7วัน 6คืน การ์เซียตำกู่ปิงชวน เมืองโบราณซงพาน น้ำตกธารไข่มุก หมีแพนด้าปีนตึก

รหัสทัวร์

MTWCN_SL00075

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

09 ก.ย. 67 - 05 ม.ค. 68

จำนวนวัน

7วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

29,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ก.ย. 67

30,900฿

09-15

30,900฿

16-22

ต.ค. 67

35,900฿

14-20

35,900฿

21-27

34,900฿

28-03พ.ย.

พ.ย. 67

29,900฿

04-10

29,900฿

11-17

29,900฿

18-24

29,900฿

25-01ธ.ค.

ธ.ค. 67

29,900฿

02-08

29,900฿

09-15

29,900฿

16-22

30,900฿

23-29

34,900฿

30-05ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

09 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

30,900

-

-

5,500

-

-

20

16 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

30,900

-

-

5,500

-

-

20

14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

35,900

-

-

6,500

-

-

40

21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

35,900

-

-

6,500

-

-

40

28 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

34,900

-

-

6,500

-

-

20

04 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

29,900

-

-

5,000

-

-

20

11 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

29,900

-

-

5,000

-

-

20

18 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

29,900

-

-

5,000

-

-

20

25 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

29,900

-

-

5,000

-

-

20

02 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

29,900

-

-

5,000

-

-

20

09 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

29,900

-

-

5,000

-

-

20

16 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

29,900

-

-

5,000

-

-

20

23 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

30,900

-

-

5,000

-

-

20

30 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

34,900

-

-

5,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – นครเฉิงตู

Day : 2

นครเฉิงตู –นั่งรถไฟความเร็วสูง-สถานีเจินเจียงกวน-เมืองโบราณซงพาน - อุทยานจิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเมล์ในอุทยาน)- ทะเลสาบทะเลยาว–ทะเลสาบห้าสี- น้ำตกธารไข่มุก–ทะเลสาบนกยูง– ทะเลสาบแพนด้า-เมืองชวนจู่ซื่อ

Day : 4

ชวนจู่ซื่อ –เมืองเหยสุ่ย-อุทยานภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) - รถเมล์ในอุทยาน- เหยสุ่ย

Day : 5

เมืองเหอสุ่ย –สี่ดรุณี-ผ่านชมวิวภูเขาที่ราบสูง

Day : 6

อุทยานภูเขาสี่ดรุณี – เที่ยวชมหุบเขาซวงเฉียวโกว (รถเมล์ในอุทยาน)

Day : 7

ถนนไท่กู่หลี่ วัดต้าฉือ–แพนด้าปีนตึก- POP MART ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก

0661477636

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะมอลล์บางแค

2422095073

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง