เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sag7569v

Travel License : 11/04649

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) เต็มอิ่ม ช้อปปิ้ง POP MART ไม่ลงร้านรัฐบาล 6วัน 5คืน (FD)

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) เต็มอิ่ม ช้อปปิ้ง POP MART ไม่ลงร้านรัฐบาล 6วัน 5คืน (FD)

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) เต็มอิ่ม ช้อปปิ้ง POP MART ไม่ลงร้านรัฐบาล 6วัน 5คืน (FD)

เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) เต็มอิ่ม ช้อปปิ้ง POP MART ไม่ลงร้านรัฐบาล 6วัน 5คืน คุนหมิง ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองเก่าต้าหลี่ ช่องแคบเสือกระโจน(รวมบันไดเลื่อน-ขึ้น-ลง) แชงกรีล่า เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) โชว์IMPRESSION LIJIANG หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถราง) อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) วัดหยวนทง ตำหนักทองจินเตี้ยน อิสระช้อปปิ้งหนานผิงเจีย POP MART

รหัสทัวร์

CN_FD00195

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

10 ก.ค. 67 - 05 พ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

26,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

27,900฿

10-15

29,900฿

18-23

29,900฿

25-30

ส.ค. 67

29,900฿

02-07

29,900฿

08-13

27,900฿

21-26

26,900฿

28-02ก.ย.

ก.ย. 67

26,900฿

03-08

26,900฿

04-09

26,900฿

13-18

27,900฿

20-25

ต.ค. 67

28,900฿

10-15

29,900฿

12-17

28,900฿

18-23

28,900฿

19-24

29,900฿

22-27

27,900฿

29-03พ.ย.

26,900฿

31-05พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

29,900

29,900

29,900

5,900

-

22,900

26

02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

29,900

29,900

29,900

5,900

-

22,900

26

08 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

29,900

29,900

29,900

5,900

-

22,900

26

21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

27,900

27,900

27,900

5,900

-

20,900

26

28 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

5,900

-

19,900

26

03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

5,900

-

19,900

26

04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

5,900

-

19,900

26

13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

5,900

-

19,900

26

20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

27,900

27,900

27,900

5,900

-

21,900

26

10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

28,900

28,900

28,900

5,900

-

22,900

26

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

29,900

29,900

29,900

5,900

-

22,900

26

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

28,900

28,900

28,900

5,900

-

21,900

26

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

28,900

28,900

28,900

5,900

-

21,900

26

22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

29,900

29,900

29,900

5,900

-

22,900

26

29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

27,900

27,900

27,900

5,900

-

20,900

26

31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67

26,900

26,900

26,900

5,900

-

19,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – คุนหมิง – ต้าหลี่

Day : 2

วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองเก่าต้าหลี่ -ช่องแคบเสือกระโจน(รวมบันไดเลื่อน-ขึ้น-ลง) -แชงกรีล่า – เมืองโบราณแชงกรีล่า

Day : 3

วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง

Day : 4

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) –โชว์IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถราง) – อุทยานน้ำหยก

Day : 5

ลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง (รวมรถขนกระเป๋า) -วัดหยวนทง– ตำหนักทองจินเตี้ยน-อิสระช้อปปิ้งหนานผิงเจีย -POP MART

Day : 6

คุนหมิง – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก

0661477636

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะมอลล์บางแค

2422095073

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง