เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sag7569v

Travel License : 11/04649

หน้าแรก

/

ทัวร์อิตาลี

/

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ โอ้โห DOLOMITES สวยมาก 9วัน 7คืน (T5)

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ โอ้โห DOLOMITES สวยมาก 9วัน 7คืน (T5)

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ โอ้โห DOLOMITES สวยมาก 9วัน 7คืน (T5)

เที่ยวอิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ โอ้โห DOLOMITES สวยมาก 9วัน 7คืน ทะเลสาบมิซูริน่า ทะเลสาบบรายเอียซ ชานต้ามาดดาเลน่า หลังคาทองคำ แม่น้ำอินส์ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ มิวนิค พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก เบิร์น สะพานไม้ซาเปล ซุก โลคาร์โน ลูกาโน ทะเลสาบโคโม่ วิหารดูโอโม มิลาน ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II

รหัสทัวร์

IT_T500003

ประเทศ

อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

14 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

72,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkmenistan Airlines

ก.ย. 67

72,999฿

14-22

75,999฿

28-06ต.ค.

ต.ค. 67

79,999฿

12-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

72,999

72,999

72,999

21,000

27,900

59,900

25

28 ก.ย. 67 - 06 ต.ค. 67

75,999

75,999

75,999

21,000

27,900

59,900

25

12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

79,999

79,999

79,999

21,000

27,900

59,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาชกาบัต - สนามบินมิลาน - เวโรนา (อิตาลี)

Day : 2

คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่ - ทะเลสาบมิซูริน่า - ทะเลสาบบรายเอียซ - ซานต้ามาดดาเลน่า

Day : 3

อินส์บรุค (ออสเตรีย) - หลังคาทองคำ - แม่น้ำอินส์ – ฟุสเซ่น (เยอรมนี) - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (บริเวณภายนอก) - มิวนิค

Day : 4

มิวนิค - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - สตุตการ์ต - สตราส์บูร์ก (ฝรั่งเศส) - ย่านเมืองเก่า

Day : 5

กอล์มาร์ - เอกิชไฮม์ - เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ไซ้ท์ กล็อคเค่น - ลูเซิร์น

Day : 6

ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ซุก - โลคาร์โน - โคโม่ (อิตาลี) – ทะเลสาบโคโม่

Day : 7

ลูกาโน่ - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม มิลาน - ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (Galleria Vittorio Emanuele II)

Day : 8

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินมิลาน

Day : 9

สนามบินอาชกาบัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก

0661477636

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะมอลล์บางแค

2422095073

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง