ทัวร์อเมริกา นิวยอร์ก น้ำตกไนแอการ่า 9วัน 5คืน

ทัวร์อเมริกา นิวยอร์ก น้ำตกไนแอการ่า 9วัน 5คืน

ทัวร์อเมริกา นิวยอร์กซิตี้มหานครแห่งแฟชั่น อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ กราวด่ซีโร่อนุสรณ์รําลึก 9/11 ย่านไทม์สแควร์ย่านการค้าใจกลางนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียระฆังแห่งเสรีภาพ อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์ประกาศอิสรภาพกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวง USA. ทำเนียบขาวของผู้นำสูงสุด อนุสรณ์สถานโธมัสเจฟเฟอร์สัน พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติเพชรโอ้ป Hershey Chocolate World นํ้าตกไนแอการาฝั่งอเมริกา พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้วคอร์นนิงสแครนตันเหมืองถ่านหินโบราณ


ทัวร์อเมริกา นิวยอร์ก น้ำตกไนแอการ่า 9วัน 5คืน
รหัสทัวร์
KJUS_QR00010
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
20 เม.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
109,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  มหานครนิวยอร์ก
 • วันที่

  3

  นิวยอร์ก-ฟิลาเดลเฟีย-ระฆังแห่งเสรีภาพ-อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์-วอชิงตัน ดีซี
 • วันที่

  4

  วอชิงตัน ดีซี-อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน-อนุสรณ์ประธานาธิบดีลินคอน - พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ-เพชรโฮ้ป-แฮริสเบิร์ก
 • วันที่

  5

  แฮริสเบิร์ก-โรงงานช็อกโกแลต-บัฟฟาโล-ไนแอการ่า เอาท์เลต
 • วันที่

  6

  น้ำตกไนแอการ่า-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคอร์นนิง-สแครนตัน
 • วันที่

  7

  สแครนตัน-นิวยอร์ก-ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ-กราวด์ซีโร่-สะพานบรูคลิน - เอ็มไพร์สเตท-ไทม์สแควร์-ถนนบรอดเวย์-สนามบินนครนิวยอร์ก
 • วันที่

  8

  ระหว่างบินนิวยอร์ก-แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา (เครื่องบินผ่านเวลาสากล)
 • วันที่

  9

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

06 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
109,999 บาท
พักเดี่ยว
19,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
79,999 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
109,999 บาท
พักเดี่ยว
19,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
79,999 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
109,999 บาท
พักเดี่ยว
19,900 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
79,999 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
06 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65 109,999 - 109,999 19,900 10,000 79,999 20
10 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 109,999 - 109,999 19,900 10,000 79,999 20
14 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 109,999 - 109,999 19,900 10,000 79,999 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน