ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน6คืน บินโดยสายการบิน EK นั่งรถไฟ และนั่งกระเช้า ยอดเขาจุงเฟรา


ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน 6คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์
รหัสทัวร์
VCFR_EK00005
จำนวนวันเดินทาง
9 วัน 6 คืน
กำหนดการเดินทาง
27 พ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
84,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
 • วันที่

  3

  พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง
 • วันที่

  4

  ปารีส - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
 • วันที่

  5

  อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
 • วันที่

  6

  ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)
 • วันที่

  7

  เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี)
 • วันที่

  8

  ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ
 • วันที่

  9

  กรุงเทพฯ

09 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65

ผู้ใหญ่
84,999 บาท
เด็กมีเตียง
84,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
84,999 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
94,999 บาท
เด็กมีเตียง
94,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
94,999 บาท
พักเดี่ยว
15,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
94,999 บาท
เด็กมีเตียง
94,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
94,999 บาท
พักเดี่ยว
15,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 84,999 84,999 84,999 12,500 - - 25
20 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 94,999 94,999 94,999 15,500 - - 25
27 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66 94,999 94,999 94,999 15,500 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯ จะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 5,000 - 20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน