ทัวร์สิงคโปร์ FUN FUN เช็คอิน มาริน่าเบย์แซนด์ 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ FUN FUN เช็คอิน มาริน่าเบย์แซนด์ 3วัน 2คืน

S.E.A. Aquarium มารีน่าเบย์แซนด์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เมอร์ไลออน ล่องเรือ Bumboat การ์เด้นบายเดอะเบย์ ยูนิเวอแซล สตูดิโอ Jewel Changi IMM เอาท์เล็ต


ทัวร์สิงคโปร์ FUN FUN เช็คอิน มาริน่าเบย์แซนด์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
SNSG_TR00014
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
26 ส.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
11,777 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งโชคลาภ - การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สะพานHelix – มาริน่าเบย์แซนด์ – ย่านคลาร์กคีย์ - ล่องเรือBumboat
 • วันที่

  2

  อิสระช้อปปิ้ง ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง (ราคาตั๋วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอผู้ใหญ่ 1,990 บาท/เด็ก 4-12 ขวบ 1,590 บาท) หรือซื้อ Option มหาสนุกจ่ายเพิ่ม 2,777บาท/ท่าน *มีรถและไกด์บริการพาเที่ยว* อุโมงค์ต้นไม้ - เกาะเซ็นโตซา - S.E.A Aquarium - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(รวมตั๋ว) - ช้อปปิ้ง IMM เอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุด
 • วันที่

  3

  เมอร์ไลออน - Duty Free - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - Jewel Changi - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

09 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65

ผู้ใหญ่
13,777 บาท
เด็กมีเตียง
13,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,277 บาท
พักเดี่ยว
4,477 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
9,977 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,777 บาท
เด็กมีเตียง
12,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,277 บาท
พักเดี่ยว
4,477 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
9,977 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,777 บาท
เด็กมีเตียง
13,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,277 บาท
พักเดี่ยว
4,477 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
9,977 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,777 บาท
เด็กมีเตียง
15,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,277 บาท
พักเดี่ยว
4,477 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
9,977 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,777 บาท
เด็กมีเตียง
15,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,277 บาท
พักเดี่ยว
4,477 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
9,977 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 13,777 13,777 13,277 4,477 2,977 9,977 20
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 12,777 12,777 12,277 4,477 2,977 9,977 20
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 13,777 13,777 13,277 4,477 2,977 9,977 20
30 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 15,777 15,777 15,277 4,477 2,977 9,977 20
31 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 15,777 15,777 15,277 4,477 2,977 9,977 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯ จะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 5,000 - 20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน