ทัวร์ลาว ฮักนะ ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน

ทัวร์ลาว ฮักนะ ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน

เปิดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง เวียงจันทน์ ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ พระธาตุหลวง วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับไฮไลท์วังเวียง บลูลากูน


ทัวร์ลาว ฮักนะ ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
ITCLA_FD00001
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ก.ย. 65 - 29 ธ.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง-ตลาดมืด
 • วันที่

  2

  เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ร้านกาแฟประชานิยม-น้ำตกตาดกวางสี-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ร้านตาดแก้ว-คาเฟ่สวนพูนสุข-วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืดหลวงพระบาง
 • วันที่

  3

  หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-คาเฟ่ Joma Bekery-สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบาง-วังเวียง- บลูลากูน-ถ้ำปูคำ-สะพานสีฟ้า-optional tour ล่องเรือแม่น้ำซอง-ถนนคนเดินวังเวียง
 • วันที่

  4

  วังเวียง-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-วัดสีเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต-ท่าอากาศยานดอนเมือง

08 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65

ผู้ใหญ่
14,888 บาท
เด็กมีเตียง
14,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
เด็กทารก
2,200 บาท
ที่นั่งรับได้
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,888 บาท
เด็กมีเตียง
14,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
เด็กทารก
2,200 บาท
ที่นั่งรับได้
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
เด็กมีเตียง
16,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
16,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
เด็กทารก
2,200 บาท
ที่นั่งรับได้
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
08 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 14,888 14,888 14,888 2,500 2,200 - 16
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 14,888 14,888 14,888 2,500 2,200 - 16
29 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 16,888 16,888 16,888 2,500 2,200 - 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯ จะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 5,000 - 20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน