ทัวร์ ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วัน 5 คืน (AY)

ทัวร์ ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วัน 5 คืน (AY)

เรคยาวิค,บลู ลากูน,วงแหวนทองคำ,น้ำตกสโกก้า,วิค -อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล,เรนิสแดรงเกอร์,ชมหาดทรายดำ -ขับสโนโมบิล,ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล,ภูเขาคีร์กจูเฟล -ล่องเรือชมปลาวาฬ


ทัวร์ ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วัน 5 คืน (AY)
รหัสทัวร์
WCIS_AY00006
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
16 ก.ย. 65 - 24 มี.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
117,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–เฮลซิงกิ –เรค
 • วันที่

  2

  เรคยาวิค –วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า –วิค
 • วันที่

  3

  วิค –ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล– Diamond Beach–วิค
 • วันที่

  4

  ิวิค –เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดา น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส –เรคยาวิค –ล่าแสงเหนือ
 • วันที่

  5

  เรคยาวิค –ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง–แช่น้ำแร่บูลลา
 • วันที่

  6

  เรคยาวิค –เขาเคิร์กจูเฟล – ทานอาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน
 • วันที่

  7

  เรคยาวิค –เฮลซิงกิ(ชมเมือง) –กรุงเทพฯ
 • วันที่

  8

  กรุงเทพฯ

10 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66

ผู้ใหญ่
139,900 บาท
เด็กมีเตียง
139,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
139,900 บาท
พักเดี่ยว
25,900 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
135,900 บาท
เด็กมีเตียง
135,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
135,900 บาท
พักเดี่ยว
25,900 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
135,900 บาท
เด็กมีเตียง
135,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
135,900 บาท
พักเดี่ยว
25,900 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
135,900 บาท
เด็กมีเตียง
135,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
135,900 บาท
พักเดี่ยว
25,900 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
135,900 บาท
เด็กมีเตียง
135,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
135,900 บาท
พักเดี่ยว
25,900 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66 139,900 139,900 139,900 25,900 - - 20
18 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66 135,900 135,900 135,900 25,900 - - 20
03 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66 135,900 135,900 135,900 25,900 - - 20
17 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66 135,900 135,900 135,900 25,900 - - 20
24 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 135,900 135,900 135,900 25,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯ จะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 5,000 - 20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน