ทัวร์ เยอรมันเหนือ เดนมาร์ค ทะเลฮันซีติค 11 วัน

ทัวร์ เยอรมันเหนือ เดนมาร์ค ทะเลฮันซีติค 11 วัน

เขตการค้าฮันซีติก คือ กลุ่มพันธมิตรทางการค้าและสมาคมพ่อค้าที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาเอกสิทธิ์ในการค้าขายตามชายฝั่งทะเลของยุโรปเหนือตั้งแต่ทะเลบอลติกไปจนถึงทะเลเหนือ(เยอรมัน-เดนมาร์ก-สวีเดน-โปแลนด์-บอลติก) มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลางตอนปลายไปจนถึงสมัยใหม่ตอนต้น (ราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึง คริสต์ศตวรรษที่ 17) ส่วนใหญ่เมืองเหล่านี้ร่ำรวยและมีเศรษฐกิจที่ดีมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน จึงทำให้เมืองมีความเจริญและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง


ทัวร์ เยอรมันเหนือ เดนมาร์ค ทะเลฮันซีติค 11 วัน
รหัสทัวร์
WCDE_TG00018
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
08 เม.ย. 65 - 21 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
0 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - แฟรงค์เฟิร์ต
 • วันที่

  2

  แฟรงค์เฟิร์ต - เวทซลาร์ - กรุงบอนน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
 • วันที่

  3

  ดุสเซลดอร์ฟ - ปราสาทไวซ์เชอร์ริง - มึนสเตอร์ - ฮาเมอร์ลิน
 • วันที่

  4

  ฮาเมอร์ลิน - ฮันโนเวอร์ - เซลเลอ - เบรเมน
 • วันที่

  5

  เบรเมน - ฮัมบูร์ก - ชเวริน - เข้าชมปราสาทชเวริน
 • วันที่

  6

  ชเวริน - รอสต๊อค - ล่องเรือแม่น้ำวาร์โนว์ - วิสมาร์ - ลือเบค
 • วันที่

  7

  ลือเบค - คีล - เฟลนส์บวร์ก - โอเดนเซ
 • วันที่

  8

  โอเดนเซ - รอสไคลด์ - โคเปนเฮเก้น
 • วันที่

  9

  โคเปนเฮเก้น - เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก - ท่าเรือเก่า ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน “สตรอยเกท”
 • วันที่

  10

  โคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับ
 • วันที่

  11

  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯ จะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 5,000 - 20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง