ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 12 วัน 9 คืน (TG)

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 12 วัน 9 คืน (TG)

ยอดเขามองบลังค์,ทะเลสาบเจนีวา,เมืองชาโมนิกซ์ -หมู่บ้านอีวัวร์ Yvoire,ชมเมืองอานซี,แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์จอห์น -เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux)จตุรัสขนาดใหญ่ -ซื้อสินค้าใจกลางกรุงปารีส La Vallee Village Outlet -พระราชวังแวร์ซายย์,พิพิธภัณฑ์ลูฟร์,ชมถนนแห่งแฟชั่น“ชองเอลิเซ่'' -ถ่ายภาพคู่กับ“หอไอเฟล”,แกลลารี ลาฟาแยตต์,ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์


ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 12 วัน 9 คืน (TG)
รหัสทัวร์
WCCH_TG00057
จำนวนวันเดินทาง
12วัน 9คืน
กำหนดการเดินทาง
06 ก.ค. 65 - 15 มี.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
179,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง - สไตน์ อัม ไรน์- ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่

  3

  อินเทอร์ลาเก้น – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเน่น – น้ำตกชเตาบ์บาค
 • วันที่

  4

  อินเทอร์ลาเก้น – เบลาซี – เซอร์แมทซ์ – พักบนเมืองเซอร์แมทซ์
 • วันที่

  5

  เซอร์แมทซ์ – ยอดเขากรอนเนอแกรต – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ - โลซานน์
 • วันที่

  6

  โลซานน์ – เจนีวา – ชาโมนิกซ์ – มองบลังค์
 • วันที่

  7

  ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ – อานซี - ลียง – มหาวิหารเซนต์จอห์น - เพลซ เดอ เตอรัว
 • วันที่

  8

  ลียง - รถไฟด่วน TGV - La Vallee Village Outlet – มหานครปารีส
 • วันที่

  9

  มหานครปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ชมเมือง
 • วันที่

  10

  มหานครปารีส – ช้อปปิ้ง – แกลลารี ลาฟาแยตต์ - ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล-มองมาร์ต - ดินเนอร์สไตล์ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้ำแซน
 • วันที่

  11

  ปารีส – เดินทางกลับ
 • วันที่

  12

  กรุงเทพฯ

15 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66

ผู้ใหญ่
179,900 บาท
เด็กมีเตียง
179,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
175,900 บาท
พักเดี่ยว
52,900 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,900 บาท
เด็กมีเตียง
179,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
175,900 บาท
พักเดี่ยว
52,900 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,900 บาท
เด็กมีเตียง
179,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
175,900 บาท
พักเดี่ยว
52,900 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
15 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 179,900 179,900 175,900 52,900 - - 20
01 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 179,900 179,900 175,900 52,900 - - 20
15 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 179,900 179,900 175,900 52,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯ จะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 5,000 - 20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง