ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมัน เช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ตเที่ยวชมสถานที่ที่มีชื่อเสียง เมืองโคโลญ มหาวิหารโคโลญ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น เนเธอร์แลนด์ ถ่ายรูปสุดชิค! กับ สวนเคอเคนฮอฟ เมืองลิซเซ่ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกล่องเรือเที่ยวรอบคลอง สัมผัสกับความสวยงามแห่งสายน้ำเมืองอัมสเตอร์ดัม นั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านกีโธร์น เวนิสน้อยเนเธอร์แลนด์ ชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ เบลเยียม เยี่ยมชมเมืองเกนต์ เมืองที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ เมืองบรัสเซลส์ เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรมอันล่ำค่า ฝรั่งเศส เมืองแร็งส์ เมืองที่น่าหลงใหลไปกับสถานที่โบราณ มหาวิหารแร็งส์ และ โบสถ์เซนต์แร็งส์เที่ยวชมสถานที่โด่งดังระดับโลก พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล จตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือชมเมืองปารีสตลอดทั้งสายผ่านแม่น้ำแซน โดยเรือชื่อดัง บาโต มูช ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างชื่อดังใจกลางปารีส ห้างปลดภาษี และ ห้างลาฟาแยตต์


ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
ITCDE_WY00014
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
30 มี.ค. 66 - 28 เม.ย. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต-ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต-เมืองแฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต – สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต-ช้อปปิ้งZeil Street-เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น
 • วันที่

  3

  เมืองโคโลญ- Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกีโธร์น -เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • วันที่

  4

  เมืองอัมสเตอร์ดัม-เมืองลิซเซ่-สวนเคอเคนฮอฟ-โรงงานเพชร-ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม-โบสถ์ New church-พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์- The Old Church- ย่านคาลเวอร์สตรัส- เมืองอัมเตอร์ดัม
 • วันที่

  5

  เมืองอัมสเตอร์ดัม- หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์- World of wildmills-โรงงานทำรองเท้าไม้- โรงงานทำชีส-เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยี่ยม -ปราสาทเกรเวนสตีน- หอระฆังแห่งเกนต์-อาสนวิหารเซนต์บาโว-ถนน Graslei Notable street-เมืองบรัสเซลส์-อะโตเมียม-รูปปั้นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์-จัตุรัสกร็องปลัส-ถนน Avenue Louise
 • วันที่

  6

  เมืองบรัสเซลส์-เมืองแร็งส์-มหาวิหารแร็งส์ -โบสถ์เซนต์แร็งส์ -เมืองปารีส -ถนนฌ็องเซลิเซ่-ประตูชัยฝรั่งเศส- หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโตมูช
 • วันที่

  7

  เมืองปารีส-พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir-จัตุรัสคองคอร์ด-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free -ห้าง La Samaritaine -ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

30 มี.ค. 66 - 06 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
59,900 บาท
เด็กมีเตียง
59,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
53,400 บาท
พักเดี่ยว
15,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
62,900 บาท
เด็กมีเตียง
62,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
56,400 บาท
พักเดี่ยว
15,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
65,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
59,400 บาท
พักเดี่ยว
15,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
65,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
59,400 บาท
พักเดี่ยว
15,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
62,900 บาท
เด็กมีเตียง
62,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
56,400 บาท
พักเดี่ยว
15,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
30 มี.ค. 66 - 06 เม.ย. 66 59,900 59,900 53,400 15,500 14,500 - 25
05 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 62,900 62,900 56,400 15,500 14,500 - 25
12 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 65,900 65,900 59,400 15,500 14,500 - 25
13 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 65,900 65,900 59,400 15,500 14,500 - 25
28 เม.ย. 66 - 05 พ.ค. 66 62,900 62,900 56,400 15,500 14,500 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯ จะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 5,000 - 20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน