เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sag7569v

Travel License : 11/04649

หน้าแรก

/

ทัวร์มาเลเซีย

/

ทัวร์มาเลเซีย MUNZ MALAYSIA SKYWORLD THEME PARK 3วัน 2คืน

ทัวร์มาเลเซีย MUNZ MALAYSIA SKYWORLD THEME PARK 3วัน 2คืน

ทัวร์มาเลเซีย MUNZ MALAYSIA SKYWORLD THEME PARK 3วัน 2คืน

เที่ยวมาเลเซีย สวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก GENTING SKY WORLD THEME PARK เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX SKYTROPOLIS FUNLAND ชมเมือง PUTRAJAYA เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER

รหัสทัวร์

SPMY_MH00007

ประเทศ

มาเลเซีย

กำหนดการเดินทาง

11 พ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

7,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Malaysia Airlines

ก.ค. 67

9,999฿

06-08

9,999฿

13-15

10,999฿

20-22

10,999฿

27-29

ส.ค. 67

7,999฿

03-05

10,999฿

10-12

9,999฿

31-02ก.ย.

ก.ย. 67

9,999฿

07-09

9,999฿

14-16

9,999฿

21-23

8,999฿

28-30

ต.ค. 67

9,999฿

05-07

10,999฿

12-14

9,999฿

19-21

9,999฿

26-28

พ.ย. 67

7,999฿

02-04

8,999฿

09-11

8,999฿

16-18

9,999฿

23-25

9,999฿

30-02ธ.ค.

ธ.ค. 67

9,999฿

05-07

9,999฿

06-08

9,999฿

07-09

9,999฿

08-10

9,999฿

14-16

9,999฿

21-23

10,999฿

28-30

10,999฿

29-31

10,999฿

30-01ม.ค.

10,999฿

31-02ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

10,999

10,999

10,999

2,900

-

-

31

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

10,999

10,999

10,999

2,900

-

-

31

03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

7,999

7,999

7,999

2,900

-

-

31

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

10,999

10,999

10,999

2,900

-

-

31

31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

8,999

8,999

8,999

2,900

-

-

31

05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

10,999

10,999

10,999

2,900

-

-

62

19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67

7,999

7,999

7,999

2,900

-

-

31

09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

8,999

8,999

8,999

2,900

-

-

31

16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

8,999

8,999

8,999

2,900

-

-

31

23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

30 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67

9,999

9,999

9,999

2,900

-

-

31

28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

10,999

10,999

10,999

2,900

-

-

31

29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

10,999

10,999

10,999

2,900

-

-

31

30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

10,999

10,999

10,999

2,900

-

-

31

31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

10,999

10,999

10,999

2,900

-

-

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์ - ตึกปิโตนัส – KLCC (D)

Day : 2

เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR – SKYWORLD THEME PARK - SKY AVENUE COMPLEX อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING (B/-/-)

Day : 3

เก็นติ้งไฮแลนด์ – วัดถ้ำบาตู – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

วิธีการจองทัวร์
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก

0661477636

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะมอลล์บางแค

2422095073

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 156 ครั้ง