ทัวร์อิตาลี มหัศจรรย์ แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้ เข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน 8วัน 6คืน

ทัวร์อิตาลี มหัศจรรย์ แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้ เข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน 8วัน 6คืน

เที่ยวอิตาลี 8วัน 6คืน มหัศจรรย์ แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้ เข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน ชมเมืองปอมเปอี พิเศษ เข้าชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน เก็บความเป็นที่สุดของอิตาลี มิลาน เวโรน่า เวนิส ฟลอเร้นซ์ ปีซ่า เซียน่า โซรอนโต้ ปอมเปอี นาโปลี โรม นครรัฐวาติกัน


ทัวร์อิตาลี มหัศจรรย์ แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้ เข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน 8วัน 6คืน
รหัสทัวร์
BIIT_EK00042
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ก.พ. 67 - 12 เม.ย. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
0 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ ㆍ สนามบินดูไบ ㆍสนามบินนานาชาติดูโบ ㆍสนามบินนานาชาติมิลาน
 • วันที่

  2

  มิลาน ㆍ มหาวิหารดูโอโม่ · ช้อปปิ้งที่มิลาน ㆍ เวโรน่า ㆍ JULIET'S HOUSEㆍ เมสเตร้
 • วันที่

  3

  ท่าเรือตรอนเคตโต้ · จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค ㆍ เมืองโบโลญญ่า ㆍจัตุรัสแมกจิโอเร่ · ปราโต้
 • วันที่

  4

  ปีซ่า ㆍ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ㆍ หอเอนปีซ่า ㆍ ฟลอเร้นซ์ ㆍ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร จัตุรัสเดลลาชิญญอเรีย ㆍ จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่ · The mall outlet
 • วันที่

  5

  เมืองเซียน่า ㆍจัตุรัสเดล คัมโป ㆍ ปาลาซซ พับบลิโค * หอระฆังมานเจีย * มหาวิหารเซียนา ㆍ เมืองนาโปลี
 • วันที่

  6

  โซเรนโต้ ㆍปอมเปอี · โรม ㆍโคลอสเซียม
 • วันที่

  7

  นครรัฐวาติกัน ㆍ มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ ㆍ น้ำพุเทรวี่ . บันใดสเปนสนามบินฟูมิซิโน่
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติดูโบ ㆍท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน