ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลส์เต็มวัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลส์เต็มวัน 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม 4วัน 3คืน ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลส์เต็มวัน บินเช้า กลับดึก เที่ยว บานาฮิลส์ เต็มวัน รวมค่าเข้าและเครื่องเล่นสวนสนุก เช็คอินเมืองคัสตาร์ด ฮอยอัน เมืองมรดกโลก


ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลส์เต็มวัน 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
ZGVN_VN00062
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย. 66 - 27 มี.ค. 67
เดินทางโดย
alvietnamairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
12,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – Apec Park – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ซานตา มาริน่า
 • วันที่

  2

  เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง
 • วันที่

  3

  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ – บานา ฮิลส์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สะพานมือยักษ์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว
 • วันที่

  4

  สวนมหัศจรรย์ – โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง

23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
15,990 บาท
เด็กมีเตียง
15,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,990 บาท
เด็กมีเตียง
15,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,990 บาท
เด็กมีเตียง
14,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,990 บาท
เด็กมีเตียง
12,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,990 บาท
เด็กมีเตียง
13,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,990 บาท
เด็กมีเตียง
14,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,990 บาท
เด็กมีเตียง
14,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,990 บาท
เด็กมีเตียง
13,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,990 บาท
เด็กมีเตียง
12,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,990 บาท
เด็กมีเตียง
13,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,990 บาท
เด็กมีเตียง
14,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,990 บาท
เด็กมีเตียง
14,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,990 บาท
เด็กมีเตียง
13,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,990 บาท
เด็กมีเตียง
12,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,990 บาท
เด็กมีเตียง
13,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,990 บาท
เด็กมีเตียง
14,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,990 บาท
เด็กมีเตียง
14,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,990 บาท
เด็กมีเตียง
13,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,990 บาท
เด็กมีเตียง
12,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,990 บาท
เด็กมีเตียง
13,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,990 บาท
เด็กมีเตียง
14,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,990 บาท
เด็กมีเตียง
14,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,990 บาท
เด็กมีเตียง
13,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,990 บาท
เด็กมีเตียง
12,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,990 บาท
เด็กมีเตียง
13,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,990 บาท
พักเดี่ยว
2,900 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 15,990 15,990 14,990 2,900 5,000 - 30
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 15,990 15,990 14,990 2,900 5,000 - 30
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 14,990 14,990 13,990 2,900 5,000 - 30
27 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 12,990 12,990 11,990 2,900 5,000 - 30
28 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 13,990 13,990 12,990 2,900 5,000 - 30
01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 14,990 14,990 13,990 2,900 5,000 - 30
02 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 14,990 14,990 13,990 2,900 5,000 - 30
03 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 13,990 13,990 12,990 2,900 5,000 - 30
05 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67 12,990 12,990 11,990 2,900 5,000 - 30
06 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 13,990 13,990 12,990 2,900 5,000 - 30
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 14,990 14,990 13,990 2,900 5,000 - 30
09 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 14,990 14,990 13,990 2,900 5,000 - 30
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 13,990 13,990 12,990 2,900 5,000 - 30
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67 12,990 12,990 11,990 2,900 5,000 - 30
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 13,990 13,990 12,990 2,900 5,000 - 30
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 14,990 14,990 13,990 2,900 5,000 - 30
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 14,990 14,990 13,990 2,900 5,000 - 30
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 13,990 13,990 12,990 2,900 5,000 - 30
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 12,990 12,990 11,990 2,900 5,000 - 30
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 13,990 13,990 12,990 2,900 5,000 - 30
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 14,990 14,990 13,990 2,900 5,000 - 30
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 14,990 14,990 13,990 2,900 5,000 - 30
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 13,990 13,990 12,990 2,900 5,000 - 30
26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 12,990 12,990 11,990 2,900 5,000 - 30
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 13,990 13,990 12,990 2,900 5,000 - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน