ทัวร์อียิปต์ DISCOVERY EGYPT 9วัน 7คืน

ทัวร์อียิปต์ DISCOVERY EGYPT 9วัน 7คืน

เที่ยวอียิปต์ 9วัน 7คืน DISCOVERY EGYPT พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ไคโร – อเล็กซานเดรีย อัสวาน อาบูซิเบล ลัคซอร์ บินภายใน 2 ขา สู่ปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาปอมเปอี ป้อมปราการซิทาเดล ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด ตลาดข่าน เอล คาลิลี่


ทัวร์อียิปต์ DISCOVERY EGYPT 9วัน 7คืน
รหัสทัวร์
EGTEG_WY00027
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
24 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
98,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - มัสกัต - ไคโร
 • วันที่

  2

  ไคโร - ปิระมิด – เมมฟิส - ซัคคาร่า
 • วันที่

  3

  ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย
 • วันที่

  4

  พิพิธภัณฑ์ - ป้อมปราการเก่า – สุเหร่าโมฮัมหมัด - ตลาดข่าน
 • วันที่

  5

  ไคโร – วิหารฟิเลย์ - เสาหินโอเบลิก - ไฮด์แดม - อัสวาน
 • วันที่

  6

  อัสวาน – อาบูซิมเบล – วิหาร รามเสสที่ 2 - คอมออมโบ
 • วันที่

  7

  เอ็ดฟู - ลัคซอร์
 • วันที่

  8

  เมืองลัคซอร์ – ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
 • วันที่

  9

  ไคโร - มัสกัต - กรุงเทพฯ

24 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
98,900 บาท
พักเดี่ยว
1,800 บาท
Group Size
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 98,900 - - 1,800 - - 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน