ทัวร์ไอซ์แลนด์ รอบเกาะ สงกรานต์ 2024 10วัน 8คืน

ทัวร์ไอซ์แลนด์ รอบเกาะ สงกรานต์ 2024 10วัน 8คืน

เที่ยวไอซ์แลนด์ รอบเกาะ สงกรานต์ 2024 10วัน 8คืน เรคยาวิก บอร์กาเนส ฮูซาเฟล ภูเขาเคริ์กจูเฟล อาคูเรย์รี่ ล่องเรือชมปลาวาฬ ทะเลสาบมายด์วัทท์ น้ำตกโกดาฟอสส์ โจกุลซาลอน ถ้ำน้ำแข็ง Ice Cave วิคค์ ขับสโนว์โมบิลธารน้ำแข็งแลงโจกุล สโกการ์ฟอสส์ โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ แช่น้ำแร่บลูลากูน เรคยาวิก


ทัวร์ไอซ์แลนด์ รอบเกาะ สงกรานต์ 2024 10วัน 8คืน
รหัสทัวร์
HTCIS_AY00014
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
09 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
เดินทางโดย
alfinair.jpg
ราคาเริ่มต้น
169,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงกิ
 • วันที่

  2

  เฮลซิงกิ – เคฟลาวิค – บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล– ภูเขาเคิร์กจูเฟล – สติกกิชโฮมอร์
 • วันที่

  3

  สติกกิชโฮมอร์ – Varmahild – น้ำตกโกดาฟอสส์ - อาร์คูเรย์รี่
 • วันที่

  4

  อาร์คูเรย์รี่ – ฮูซาวิก - ล่องเรือชมวาฬ – น้ำตกเดทติฟอสส์
 • วันที่

  5

  Eglisstadir –โจกุลซาลอน - เดินในถ้ำน้ำแข็ง (Ice Cave) – ไดมอนด์บีช - วิคค์
 • วันที่

  6

  วิคค์ – หาดทรายดำ – สโกการ์ – น้ำตกเซลล์จาลันฟอสส์ – โกลเดนเซอร์เคิล – ซิงเควลลีร์
 • วันที่

  7

  น้ำตกกูลฟอสส์ - ขับรถสโนว์โมบิล แลงโจกุล – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – เรคยาวิค - โบสถ์ฮัลลกรีมสคิร์คยา - ฮอฟดิเฮา – ฮาร์ปา -
 • วันที่

  8

  เพอร์ลัน – เคฟลาวิก - เฮลซิงกิ
 • วันที่

  9

  เฮลซิงกิ – โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ – มหาวิหารเฮลซิงกิ - เซเนท สแควร์
 • วันที่

  10

  กรุงเทพฯ

09 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
169,900 บาท
เด็กมีเตียง
165,900 บาท
พักเดี่ยว
22,000 บาท
จอยแลนด์
38,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 169,900 165,900 - 22,000 - 38,000 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน