ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

เที่ยวอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน โรมันฟอร์ม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ฟลอเรนซ์ พิชิตยอดเขาทิลิส ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล มองเทรอซ์ เวเว่ย์ ฟลอเรนซ์ โลซาน ดิจอง ปารีส พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ช้อปปิ้งช็องเซลิเซ่


ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
PVIT_EK00052
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
19 ก.พ. 67 - 01 พ.ค. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
0 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติดูไบ - สนามบินนานาชาติฟิวมิชิโน่
 • วันที่

  2

  กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์โรมันฟอรั่ม - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
 • วันที่

  3

  หอเอนเมืองปิซ่า - มหาวิหารเมืองปิซ่า - ฟลอเรนซ์มหาวิหารซานต้ามาเรียฟิเรนเซ่ - จัตุรัสซินยอเรียสะพานเวคคิโอ - รูปปั้นเดวิด - พราโต้ พิซซ่าต้นตำหรับ
 • วันที่

  4

  พราโต้ - เวนิสเมสเตร้ - เกาะเวนิส - วิหารเซนต์มาร์คสะพานคาสโนว่า - สะพานริอัลโต - จัตุรัสซานมาร์โคมิลาน
 • วันที่

  5

  เมืองแองเกิลเบิร์ก (สวิตเซอร์เเลนด์) - นั่งกระเช้าหมุน 360 (ROTAIR) -ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ทะเลสาบลูเซิร์น
 • วันที่

  6

  เบิร์น - นาฬิกาดาราศาตร์ - บ้านไอน์สไตน์ - มองเทรอซ์ - เฟรดดี้ เมอร์คิวรี่ - ปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ รูปปั้นชาลี เเชปปลิ้น - ส้อมยักษ์ - ทะเลสาบเจนีวา - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะเดอนองตูร์ - เมืองดิจอง
 • วันที่

  7

  ดิจอง - เเวร์ซาย - พระราชวังเเวร์ซาย - ปารีส - ร้านปลอดภาษีเบนลักษ์ (BENLUX) - หอยเอสคาร์โก
 • วันที่

  8

  มหานครปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล - จัตุรัสค็องคอร์ด - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็องเซลิเซ่ - ล่องเรือเเม่น้ำเเซน บาโตมูช - ห้างซามาริแตง - สนามบินนานาชาติปารีสชาร์ลเดอโกล
 • วันที่

  9

  สนามบินนานาชาติดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน