ทัวร์ไอซ์แลนด์ GRAND ICELAND มหัศจรรย์ตามล่าแสงเหนือ 10วัน 7คืน

ทัวร์ไอซ์แลนด์ GRAND ICELAND มหัศจรรย์ตามล่าแสงเหนือ 10วัน 7คืน

เที่ยวไอซ์แลนด์ GRAND ICELAND มหัศจรรย์ตามล่าแสงเหนือ 10วัน 7คืน ขับสโนว์โมบิล ชมธารน้ำแข็งไมดาล แช่บ่อน้ำร้อน บลูลากูน น้ำตกโกดสฟอสส์ เมืองอะคูเรย์รี่ น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ ทะเลสาบน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน ชมทุงมอส วงแหวนทองคำ หาดทรายดำ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ โคเปนเฮเกน


ทัวร์ไอซ์แลนด์ GRAND ICELAND มหัศจรรย์ตามล่าแสงเหนือ 10วัน 7คืน
รหัสทัวร์
VWIS_TG00016
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
03 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
195,555 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินนานาชาติสต็อกโฮล์ม อาร์ลันดา – เรคยาวิค (ไอซ์แลนด์) – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา
 • วันที่

  3

  เรคยาวิค – เดลดาทุงกูเวล - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - อะคูเรย์รี่
 • วันที่

  4

  อะคูเรย์รี่ - น้ำตกโกดาฟอสส์ - ทะเลสาบมีวัทน์ – น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ - เอกิลสตาร์ดีร์
 • วันที่

  5

  เอกิลสตาร์ดีร์ – โจกุลซาร์ลอน – Daimond beach - คีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์ - ทุ่งมอส
 • วันที่

  6

  คีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์ – วิก - หาดทรายดำ – ขับสโนว์โมบิล – น้ำตกสโคการ์ฟอสส์ – น้ำตกเซลจาแลนด์ฟอสส์ - เซลฟอสส์
 • วันที่

  7

  เซลฟอสส์ - น้ำพุร้อนไกเซอร์ - น้ำตกกุลฟอสส์ – อุทยานแห่งชาติชิงเควลลีร์ – แช่น้ำแร่ Blue Lagoon
 • วันที่

  8

  สนามบินเคฟลาวิค - โคเปนเฮเกน - ท่าเรือนูฮาวน์ - ช้อปปิ้งถนนสตร้อยท์
 • วันที่

  9

  ถ่ายรูป Little Mermaid – ถ่ายรูปพระราชวังอมาเลียนบอร์ก - สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน
 • วันที่

  10

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

03 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
195,555 บาท
เด็กมีเตียง
195,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
195,555 บาท
พักเดี่ยว
29,500 บาท
เด็กทารก
25,000 บาท
จอยแลนด์
165,555 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
195,555 บาท
เด็กมีเตียง
195,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
195,555 บาท
พักเดี่ยว
29,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
จอยแลนด์
165,555 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
03 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 195,555 195,555 195,555 29,500 25,000 165,555 20
07 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 195,555 195,555 195,555 29,500 2,500 165,555 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน