ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ บานาฮิลล์ จุดถ่ายรูปยอดฮิต สะพานมือทองคำ ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง คาเฟ่ Sơn Trà Marina เช็คอิน สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู สะพานมังกร สะพานเเห่งความรัก เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน อิสระช้อปปิ้ง Vincom Plaza


ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
ITCVN_FD00259
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
04 เม.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
เดินทางโดย
alairasia.jpg
ราคาเริ่มต้น
9,800 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - วัดหลินอึ๋ง - คเฟ่ Sơn Trà Marina - ร้านสมุนไพร - หาดทะเลหมีเค
 • วันที่

  2

  ร้านผ้าไหม - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - สะพานมือทองคำ สวนสไตล์ฝรั่งเศส - อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - ร้านหยก
 • วันที่

  3

  เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - เมืองดานัง - ชมโชว์ Charming Show
 • วันที่

  4

  ร้านกาเเฟ Palm Beach - สวนเอเปค - Vincom Plaza - ร้านเยื่อไผ่ - สะพานมังกร - สะพานเเห่งความรัก - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง

04 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
เด็กมีเตียง
11,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
เด็กมีเตียง
11,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
เด็กมีเตียง
11,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
เด็กมีเตียง
11,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
เด็กมีเตียง
11,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
เด็กมีเตียง
11,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888 บาท
เด็กมีเตียง
10,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
10,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888 บาท
เด็กมีเตียง
10,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
10,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888 บาท
เด็กมีเตียง
10,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
10,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888 บาท
เด็กมีเตียง
10,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
10,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888 บาท
เด็กมีเตียง
9,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
9,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888 บาท
เด็กมีเตียง
9,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
9,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888 บาท
เด็กมีเตียง
9,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
9,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888 บาท
เด็กมีเตียง
9,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
9,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888 บาท
เด็กมีเตียง
9,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
9,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888 บาท
เด็กมีเตียง
9,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
9,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888 บาท
เด็กมีเตียง
9,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
9,888 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,800 บาท
เด็กมีเตียง
9,800 บาท
เด็กไม่มีเตียง
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
04 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67 11,888 11,888 11,888 2,500 - - 25
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 11,888 11,888 11,888 2,500 - - 25
09 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 11,888 11,888 11,888 2,500 - - 25
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 11,888 11,888 11,888 2,500 - - 25
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 11,888 11,888 11,888 2,500 - - 25
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 11,888 11,888 11,888 2,500 - - 25
06 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 10,888 10,888 10,888 2,500 - - 25
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 10,888 10,888 10,888 2,500 - - 25
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 10,888 10,888 10,888 2,500 - - 25
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 10,888 10,888 10,888 2,500 - - 25
04 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 25
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 25
01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 25
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 25
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 25
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 25
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 25
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 9,800 9,800 9,800 2,500 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน