พบทัวร์ 1 โปรแกรม เกาะนามิ

ค้นหาจุดหมายของท่าน

 
 
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
KR_LJ00102 : ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom 5วัน 3คืน บิน(LJ) 16,999 30 มี.ค. - 30 เม.ย. 63
Jin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jin Air LJ 002 (01.05 น.-08.25 น.) LJ 001 (19.55 น.-23.35 น.) สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน
800
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน